Skip Navigation

centrum handlowe mampsa.pl
Szkolenie i WychowanieSklep dla PsówKatalog KynologicznyForum DyskusyjneEncyklopedia Ras PsówBlog o Psach

Twoje obowiązki


Posiadanie psa to nie tylko przyjemności i beztroska. Prawo nakłada na nas obowiązki, o których należy pamiętać oraz się z nich wywiązywać. Jeżeli nie chcesz popaść w konflikt z sąsiadami, władzami lokalnymi, a nawet państwowymi, zorientuj się, w jaki sposób powinien zachowywać się odpowiedzialny właściciel psa.
Po pierwsze, obowiązki właściciela wynikają z czystej odpowiedzialności za opiekowanie się psem. Należą do nich z pewnością zapewnianie psu odpowiedniego wyżywienia oraz dostępu do wody, regularne przebywanie z nim na świeżym powietrzu oraz stworzenie mu przyjaznej i ciepłej atmosfery w domu, gdzie pies musi mieć wyraźnie wskazany własny kąt z posłaniem.

Psy to zwierzęta obdarzone uczuciami, dlatego zaniedbywane będą cierpieć, a do tego dopuścić nie wolno. Nie możesz też zapominać o regularnych wizytach u weterynarza, bo tylko w ten sposób zapewnisz psu zdrowie, a w razie potrzeby – natychmiastową i niezbędną pomoc.
Jeżeli trzymasz psa w bloku ważne jest, aby pies nie utrudniał życia innym mieszkańcom. Szczekanie i hałasowanie w ciszy nocnej (a czasem nawet przed nią) oraz trudny do wytrzymania intensywny zapach mogą stać się przyczyną konfliktu z sąsiadami oraz właścicielem budynku. W ekstremalnych wypadkach może to grozić nawet eksmisją.

Pamiętaj też, że wychodząc z psem na spacer, musisz trzymać go na smyczy oraz - w przypadku psów średnich, dużych i olbrzymich – w kagańcu. Nie możesz spacerować z psem na terenie placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, plaż, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych. Pies może być spuszczony ze smyczy jedynie w miejscach, gdzie wokół jest bardzo mało ludzi. Oczywistym jest też, że jesteś prawnie zobowiązany do sprzątania odchodów swojego pupila.

Prawo mówi również, że będąc właścicielem psa masz obowiązek go szczepić. Art. 56. ustawy z 11 marca 2004r. nakłada na właścicieli obowiązek corocznego szczepienia przeciw wściekliźnie psa od momentu ukończenia przez niego 3. miesiąca życia. Za niewywiązywanie się z tego obowiązku grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Ważne jest sprawdzenie, czy rasa psa, jakiego chcesz kupić nie jest jedną z jedenastu, jakie w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003r. określane są mianem agresywnych. Posiadanie psa tej rasy wymaga bowiem zgody władz gminy, w której mieszkamy.

Prawo mówi również, że gminy mają prawo ustalić podatek od posiadania psa w wysokości nie większej niż 50,30zł rocznie za jednego psa. Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku podatkowego dla pracowników personelu dyplomatycznego i konsularnego, dla osób niepełnosprawnych, dla osób w wieku powyżej 65 lat (od jednego psa, jeżeli prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe) oraz dla osób utrzymujących psa w celu pilnowania gospodarstw rolnych (do dwóch psów, dotyczy także psów pasterskich). Należy zatem dowiedzieć się, czy w Twojej gminie taki podatek został ustanowiony oraz jaka jest jego wysokość.